ASTORIA AUDIT s.r.o                   2012
Profesionální vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství
Vedení účetnictví, účetní poradenství, daňové poradenství, mzdy a finance Vedení účetnictví: střediskové účetnictví, vedení zakázek podrozvahová evidence zaúčtování prvotních dokladů příprava interních dokladů potřebných k správnému vedení účetnictví kontrola již pořízených záznamů, metodické vedení zpracování měsíční závěrky zpracování podkladů pro DPH a zpracování přiznání DPH příprava daňových a statistických hlášení dle českých zákonů a vyhlášek roční účetní uzávěrka vč. dokladových inventarizací poradenství a konzultace Účetní poradenství: organizace zpracování účetnictví nastavení pravidel a vyhotovení směrnic zpracování daňového a účetního odpisového plánu sestavení účetní osnovy a výchozí bilance účtů stanovení postupů při zavádění operativních evidencí průběžná kontrola účetnictví interní reporting, organizace inventurních prací, aj. Daňové poradenství: prodloužení termínu pro podání přiznání daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby komplexní poradenství v oblasti českých daní daňová optimalizace a plánování zpracování daňového a účetního odpisového plánu sjednání výše daně s místně příslušným správcem daně zpracování odborných stanovisek a daňových analýz Vyhotovení veškerých daňových přiznání: daň z příjmů právnických osob daň z příjmů fyzických osob přiznání k DPH silniční daň daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí daň darovací vyúčtování daně z příjmů fyzických osob souhrnné hlášení, aj. Vedení mzdové agendy: o Zajištění veškerých zákonných povinností spojených se zpracováním mzdové agendy: vedení mzdových listů zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a zdravotní pojišťovny přihlášení a odhlášení zaměstnance vyúčtování daně vybírané srážkou vyúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti o Pro všechny druhy pracovních poměrů: hlavní či vedlejší pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce odměna jednatele odměny členů statutárních orgánů o Pro Vás připravíme převodní příkaz pro banku výplatní pásky rekapitulace mezd a výstupy dle Vašich potřeb.
+420 777 829 823
C 204502 vedená u Městského soudu v Praze
Astoria Audit, s.r.o. IČ : 27961753 Praha - Plzeň - Zlín
Sestavuji aktuální kalendář ...
Profesionální vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství